principles_banner

Нашите принципи

Нашите принципи

our principles

Клиенти

 • Клиентите се нашиот Бог, а квалитетот е Божјо барање.
 • Задоволството на клиентите е единствениот стандард за тестирање на нашата работа.
 • Нашата услуга не е само пост-продажба, туку и целиот процес.Концептот на услуга се протега низ сите производни врски.

Вработените

 • Се надеваме дека безбедноста на производството е одговорност на сите
 • Ние ги почитуваме, веруваме и се грижиме за нашите вработени
 • Сметаме дека платата треба да биде директно поврзана со успешноста на работата и да се користат сите методи
 • Секогаш кога е можно, како стимулации, споделување на профитот итн.
 • Очекуваме вработените да работат чесно и да добијат награди за тоа.
our principles
our principles

Добавувачи

 • Разумна цена на суровините, добар преговарачки став.
 • Бараме од добавувачите да бидат конкурентни на пазарот во однос на квалитетот, цените, испораката и обемот на набавки.
 • Со сите добавувачи одржуваме кооперативни односи долги години.